Tag Archives: ý nghĩa cuộc đời

Hoàn thành sứ mệnh cho đi hơn 8 Tỷ Đô của tỷ phú Mỹ Chuck Feeney

sự cho đinh cao cả của tỷ phú Feeney, ông là một tấm gương, là nguồn cảm hứng của tất cả mọi người

Tỷ phú Mỹ Chuck Feeney là người Mỹ, gốc Ai-len, đồng sáng lập tập đoàn bán hàng miễn thuế Duty Free Shoppers với Robert Miller năm 1960. Ông đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình là cho đi hơn 8 tỷ Đô vào tháng 9 năm 2019 khi 89 tuổi