Tag Archives: Mua bán doanh nghiệp

Sàn mua bán doanh nghiệp (M&A) | 8 lợi ích của M&A

Mua bán doanh nghiệp, sát nhập doanh nghiệp là một hoạt động phổ biến của nền kinh tế thị trường

Sàn mua bán doanh nghiệp là nơi kết nối các thương vụ mua bán, sát nhập doanh nghiệp. Sàn hỗ trợ các thương vụ mua bán doanh nghiệp diễn ra thành công, các doanh nghiệp có thể thông qua sàn để niêm yết hoặc tìm thương vụ đầu tư, sàn hỗ trợ cho cả hai…