Đào Tạo

Sàn mua bán doanh nghiệp (M&A) | 8 lợi ích của M&A

Mua bán doanh nghiệp, sát nhập doanh nghiệp là một hoạt động phổ biến của nền kinh tế thị trường

Sàn mua bán doanh nghiệp là nơi kết nối các thương vụ mua bán, sát nhập doanh nghiệp. Sàn hỗ trợ các thương vụ mua bán doanh nghiệp diễn ra thành công, các doanh nghiệp có thể thông qua sàn để niêm yết hoặc tìm thương vụ đầu tư, sàn hỗ trợ cho cả hai…

Hoàn thành sứ mệnh cho đi hơn 8 Tỷ Đô của tỷ phú Mỹ Chuck Feeney

sự cho đinh cao cả của tỷ phú Feeney, ông là một tấm gương, là nguồn cảm hứng của tất cả mọi người

Tỷ phú Mỹ Chuck Feeney là người Mỹ, gốc Ai-len, đồng sáng lập tập đoàn bán hàng miễn thuế Duty Free Shoppers với Robert Miller năm 1960. Ông đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình là cho đi hơn 8 tỷ Đô vào tháng 9 năm 2019 khi 89 tuổi

BNI là gì | BNI Hà Nội – 5 LỢI ÍCH CỦA BNI

xây dựng kết nối, mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị lợi ích cho cả hai bên

BNI là tổ chức kết nối thương mại toàn cầu viết tắt của 3 từ Business Network International, là tổ chức duy nhất trên thế giới có thể đo lường được sự thành công bằng tổng số cơ hội kinh doanh và doanh số mà thành viên trao nhau