Tag Archives: kỹ năng bán hàng

DISC là gì? biểu đồ DISC và ứng dụng DISC

Chia sẻ về DISC, ý nghĩa và ứng dụng của DISC trong doanh nghiệp, trong quản lý nhân sự, hiểu được tâm lý của khách hàng

DISC là gì? DISC được công bố lần đầu tiên năm 1928 bởi William Moulton Marston (May 9, 1893 – May 2, 1947), một nhà tâm lý học người Mỹ với cuốn sách “characteristics of emotions and behavior of normal people” – Đặc điểm cảm xúc và hành vi của một người bình thường ”…

15 NGUYÊN TẮC ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỊCH VỤ TỐT

Những nguyên tắc để có một dịch vụ tốt, điều quan trọng đối với doanh nghiệp muốn phát triển kinh doanh

Một dịch vụ tốt phải có những đặc điểm sau: Giúp người dùng có được kết quả họ mong muốn Một dịch vụ tốt cho phép người dùng thực hiện công việc họ đặt ra từ đầu đến cuối – bắt đầu kinh doanh hoặc học lái xe – trong càng nhiều luồng sự kiện…