Tag Archives: truyền cảm hứng

Lá thư của người phụ nữ 107 tuổi giúp vực dậy tinh thần

Vực dậy tinh thần, không bao giờ để thời giant trôi qua vô ích

Bà cụ 107 tuổi từng sống góa bụa, mất đi hai người con, sống qua hai cuộc thế chiến, những đợt suy thoái kinh tế, dịch bệnh… Bà viết một lá thư ngỏ để nhắn mọi người rằng “chuyện gì rồi cũng sẽ ổn”.