Tag Archives: chất lượng dịch vụ

15 NGUYÊN TẮC ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỊCH VỤ TỐT

Những nguyên tắc để có một dịch vụ tốt, điều quan trọng đối với doanh nghiệp muốn phát triển kinh doanh

Một dịch vụ tốt phải có những đặc điểm sau: Giúp người dùng có được kết quả họ mong muốn Một dịch vụ tốt cho phép người dùng thực hiện công việc họ đặt ra từ đầu đến cuối – bắt đầu kinh doanh hoặc học lái xe – trong càng nhiều luồng sự kiện…