Thành viên Heritage Chapter, BNI Hà Nội, BNI Việt Nam, tổ chức kết nối thương mại toàn cầu

Trần Hải Sơn

CEO – TỔNG THẦU XÂY DỰNG

Phone Call

Zalo Chat

Facebook

Website