VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, TẠP VỤ

Power Team la gi trong BNI! BNI là gì, BNI Hà Nội, Heritage Chapter, BNI Việt Nam

NGUYỄN BÍCH CHI

NỘI DUNG ĐANG CẬP NHẬT

Chức danh: Giám Đốc

Experience: Nội dung đang cập nhật

Email: Nội dung đang cập nhật

Phone: Nội dung đang cập nhật

Fax: Nội dung đang cập nhật