Lá thư của người phụ nữ 107 tuổi giúp vực dậy tinh thần

Steadiness DISC, DISC là gì

Bà cụ 107 tuổi từng sống góa bụa, mất đi hai người con, sống qua hai cuộc thế chiến, những đợt suy thoái kinh tế, dịch bệnh… Bà viết một lá thư ngỏ để nhắn mọi người rằng “chuyện gì rồi cũng sẽ ổn”.