Phần 1: Hành trình khách hàng là gì? bí mật thành công của SME

hành trình khách hàng, hành trình mua hàng của khách hàng

“Hành trình khách hàng” là kiến thức kinh điển dành cho tất cả các CEO, giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được các chiến dịch bán hàng một cách có định hướng và chuyên nghiệp.