DISC là gì? biểu đồ DISC và ứng dụng DISC

DISC là gì? tìm hiểu vắn tắt về DISC

DISC được công bố lần đầu tiên năm 1928 bởi William Moulton Marston (May 9, 1893 – May 2, 1947), một nhà tâm lý học người Mỹ với cuốn sách “characteristics of emotions and behavior of normal people” – Đặc điểm cảm xúc và hành vi của một người bình thường ” tham khảo thêm… xem chi tiết