DISC là gì? biểu đồ DISC và ứng dụng DISC

DISC là gì? tìm hiểu vắn tắt về DISC

DISC được công bố lần đầu tiên năm 1928 bởi William Moulton Marston (May 9, 1893 – May 2, 1947), một nhà tâm lý học người Mỹ với cuốn sách “characteristics of emotions and behavior of normal people” – Đặc điểm cảm xúc và hành vi của một người bình thường ” tham khảo thêm… xem chi tiết

15 NGUYÊN TẮC ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỊCH VỤ TỐT

chăm sóc khách hàng hoàn hảo

Một dịch vụ tốt phải có những đặc điểm sau: Giúp người dùng có được kết quả họ mong muốn Một dịch vụ tốt cho phép người dùng thực hiện công việc họ đặt ra từ đầu đến cuối – bắt đầu kinh doanh hoặc học lái xe – trong càng nhiều luồng sự kiện… xem chi tiết