BNI là gì? Sân chơi dành cho các chủ doanh nghiệp

BNI Việt Nam, BNI Hà Nội

BNI là tổ chức kết nối thương mại toàn cầu viết tắt của 3 từ Business Network International