15 NGUYÊN TẮC ĐỂ THIẾT KẾ MỘT DỊCH VỤ TỐT

chăm sóc khách hàng hoàn hảo

Một dịch vụ tốt phải có những đặc điểm sau: Giúp người dùng có được kết quả họ mong muốn Một dịch vụ tốt cho phép người dùng thực hiện công việc họ đặt ra từ đầu đến cuối – bắt đầu kinh doanh hoặc học lái xe – trong càng nhiều luồng sự kiện… xem chi tiết