Chúng tôi trao cơ hội kinh doanh cho nhau

Phiếu trao cơ hội kinh doanh trong BNI

Tôi chọn tham gia BNI và triết lý “Cho là Nhận – Trồng trọt mà không Săn bắn”! Chúng tôi là những chủ doanh nghiệp dù rất bận rộn, nhưng đều đặn mỗi tuần vẫn dành thời gian để gặp gỡ, thăm hỏi, hiện diện trước các thành viên khác trong BNI… chúng tôi đang… xem chi tiết

BNI là gì? Sân chơi dành cho các chủ doanh nghiệp

BNI Việt Nam, BNI Hà Nội

BNI là tổ chức kết nối thương mại toàn cầu viết tắt của 3 từ Business Network International