Miss Hà - Phòng Khám Vĩnh Hà, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Bùi Thị Thu Hà
DIRECTOR

Công ty TNHH PT Công nghệ Y học Vĩnh Hà

Email: Phongkhamvinhha@gmail.com

TÓM TẮT LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

Phòng khám đa khoa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Khách hàng mục tiêu

Đối tác tiềm năng tốt

Sự kiện hay tình huống kinh doanh quan tâm nhất của tôi là:
Tất cả các Referral đều có giá trị cho tôi, có thể có ý nghĩa trực tiếp hoặc sẽ lan tỏa cho bạn bè và đồng nghiệp của tôi có cơ hội được chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

VÌ SAO LẠI CHỌN TÔI?

Cam kết việc cung cấp dịch vụ lấy uy tín làm đầu

Cam kết giá thành dịch vụ đúng với chất lượng dịch vụ

Tận tâm, tận lực phục vụ sức khỏe cộng đồng

BNI Hà Nội | Heritage Chapter